Reforma d’una masia a Sobremunt

Reforma d’una masia a Sobremunt, amb murs de paredat i de tàpia. Les parets de tancament són de paredat de pedra, i la paret central, protegida de l’intempèrie, és de tàpia.

En la reforma es respecta la configuació general de la casa, fent els forjats nous. En els forjats nous s’utilitzen sistemes tradicionals, bigues amb revoltons fets a obra de rajols ceràmics i volta catalana per cobrir la cuina. La teulada serà de fusta, amb aïllament de fibres de fusta i muntada en sec.

IMG_20171105_140554.jpg
Façana de la masia que es reforma
IMG_20181022_175956.jpg
Revoltons de maó, amb cindris metàl·lics
IMG_20181022_180411.jpg
Paret de tàpia central
IMG_20181203_101915
Coberta ventilada amb aïllament de virutes de fusta