Reforma d’una masia a Sobremunt

Reforma d’una masia a Sobremunt, amb murs de paredat i de tàpia. Les parets de tancament són de paredat de pedra, i la paret central, protegida de l’intempèrie, és de tàpia.

En la reforma es respecta la configuació general de la casa, fent els forjats nous. En els forjats nous s’utilitzen sistemes tradicionals, bigues amb revoltons fets a obra de rajols ceràmics i volta catalana per cobrir la cuina. La teulada serà de fusta, amb aïllament de fibres de fusta i muntada en sec.

IMG_20171105_140554.jpg
Façana de la masia que es reforma
IMG_20181022_175956.jpg
Revoltons de maó, amb cindris metàl·lics
IMG_20181022_180411.jpg
Paret de tàpia central
IMG_20181203_101915
Coberta ventilada amb aïllament de virutes de fusta

 

 

Dúplex

Distribució interior d’un dúplex a Granollers.

La distribució es desenvolupa al voltant de l’escala, que queda integrada en el mobiliari de la casa i s’alleugereix al màxim per deixar entrar la llum de la terrassa al fons del pis.

1406FO_3123.jpg1406fo_31151406FO_3132.jpg1406FO_3136.jpg1406FO_3130.jpg1406fo_3143

Reforma d’una casa modernista

Intervenim en una casa d’estiueig de l’eixample de Parets que hem de reformar per adaptar-la a les necessitats de la Cristina.

L’objectiu principal de la distribució proposada ha estat solucionar diferents aspectes de l’antiga casa: en planta baixa, millorar la relació de la casa, situada a mitja planta per sobre el nivell exterior amb el jardí, i, a la planta primera, on hi ha el dormitori principal, augmentar la superfície amb un petit altell a la torre de la casa, fins ara sense ús.

Aprofitem la reforma per millorar l’eficiència energètica de la casa. Per una banda es millora l’aïllament de l’envolvent amb la injecció de cel·lulosa a les càmeres de les façanes i amb la substitució de les finestres, i, per l’altra, es fa una instal·lació de terra radiant alimentat per una caldera d’aerotèrmia d’alta eficiència.

 

1404pa_3064

1404pa_30711404pa_30691404pa_30661404pa_3082  CV

A la primera planta es recupera la torre que abans de la intervenció estava tapiada. S’incorpora com un altell a l’habitació principal, que guanya lluminositat i unes vistes immillorables.1404pa_30881404pa_30901404pa_31081404pa_31101404pa_30941404pa_3102

Can Miret

Reforma interior de la masia Can Miret

L’originalitat de Can Miret rau en el fet que té una estructura de masia tradicional catalana, però construïda amb un llenguatge i un sistema constructiu típicament modernistes: la construcció original és del 1921. Curiosament, ens trobem amb una masia amb sostres alts, finestres relativament grosses i estructura de bigues de ferro.

Amb la intervenció respectem les bigues metàl·liques, amb revoltons ceràmics, les encavallades de fusta i la resta d’elements originals de la masia. La reforma intenta unificar els diferents acabats emprats en les successives reformes donant continuïtat al blanc de les parets, per ajudar a fer de l’interior un espai més lluminós.

El resultat de la reforma i la calidesa dels acabats són responsabilitat dels bons amics Mireia i Óscar, part fonamental d’aquest projecte.

3

1

4.jpg

Projecte: 2014

Obra: 2015

Inversió:

Ca la Nu. Reforma d’una casa de cos.

Reforma i ampliació d’una casa de cos a Granollers.

La reforma proposa crear espais oberts i lluminosos mantenint els elements característics de la construcció tradicional, les parets mitgeres de paredat de pedra i les voltes de quatre punts de rajola, tan típiques de les cases de cos del nucli antic de Granollers, i que aquí passen a definir l’espai de la nova cuina.

En aquest cas,  s’ha aixecat el nivell de la planta baixa amb un triple objectiu: aïllar de la humitat del terreny, independitzar l’accés des del carrer de la part més privada de la casa i escurçar l’escala per pujar a la planta primera, de manera que els dos trams càpiguen còmodament en l’amplada de la casa.

1

3

4        5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ampliació, una remunta de tota la superficie de la casa, es fa amb construcció lleugera, forjats de fusta i teulada de teula mixta col·locada en sec , per evitar sobrecarregar excessivament les parets de càrrega existents.